ОПШТА АКТА

Школски документи

ИНФОРМАТОР О РАДУ Школски програм Школски развојни план Годишњи план рада Извештај о раду

Финансирање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2023. План јавних набавки 2022. План јавних набавки – електрична енергија 2021. План јавних набавки 2020. Јавна набавка радова – Текуће одржавање Економско-трговинске школе Параћин 2020. Екскурзија ученика 2020. Електрична енергија 2019. Електрична енергија