Школска библиотека

Ученици и наставници наше школе користе услуге Библиотеке позајмљујући лектиру, белетристику и стручну литературу, а будући да Библиотека има мини-читаоницу користe и енциклопедије, речнике и осталу секундарну литературу за писање матурских и семинарских радова, есеја и реферата.

У овом контексту ученици се оспособљавају за самостално проналажење релевантних информација и уче како да од постојећих направе селекцију.

 Библиотечка грађа допуњује се сваке године у складу са финансијским могућностима школе или преко донација. У циљу заштите Библиотечког фонда направљен је Правилник о раду библиотеке којим се ученици навикавају да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу. Библиотека  активно учествује у акцијама које иницира Друштво школских библиотекара Србије.

У Библиотеци се одржавају и часови српског и страних језика. Организују се и акције поводом облежавања значајних датума, као што су Европски дан језика, Дан матерњег језика, Национални дан књиге и Дан Народне библиотеке Србије  на којима се ученицима предочава  колико је важно читање  за њихов духовни и интелектуални развој, развијање маште и критичког мишљења. Из године у годину ученици посећују све чешће Библиотеку, чак позајмљујући књиге које нису саставни део лектире, што говори о њиховом све већем читалачком интересовању.

Оставите одговор

Your email address will not be published.