Радионица са родитељима, ученицима и представницима компаније ДДОР

21. фебруара, у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку наше школе, одржана је радионица са родитељима и ученицима одељења 4/2. Радионици су присуствовали и представници ДДОР Нови Сад осигурања Ивана Николић и Ивана Лазаревић, као и одељенски старешина Сузана Аранђеловић. Тема пројекта је била „Ружичаста пољопривреда“.

На часу осигурања дошло се до идеје да би ученици, уз помоћ компетентних и стручних агената осигурања ДДОР Нови Сад, могли да добију основне информације о осигурању пољопривреде. Развијајући сарадњу са нашим социо-партнерима, ученици су стекли нова знања и искуство.

Бавећи се истраживачким радом ученици су дошли до занимљивих података о томе колико је људи закључило уговор о пољопривредном осигурању. Кроз анкетирање родитеља и рођака ученици су интегрисали знања, вештине и ставове потребне за лични развој и испуњење, успешно прилагођавање променама, укључивање у социјални живот. Након обраде анкета, логичан след је био представљање добијених резултата родитељима и
представницима осигурања.

Иновирајући сарадњу са осигуравајућим друштвом кроз пружање могућности послодавцу да се представи ученицима и родитељима, и укључујући родитеље у живот и рад школе, одговорили смо на наш стални задатак, унапређивање квалитета образовно – васпитног рада. Ово дружење ћемо памтити по дивним кометарима представника осигуравајућег друштва и родитеља.

Снежана Бегуш, професор економске групе предмета

Оставите одговор

Your email address will not be published.