Category: Кабинети

Кабинет куварства 1

Кабинет куварства 2

Кабинет услуживања

Кабинет за агенцијско и хотелијерско пословање

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Кабинет за банкарство и осигурање

Кабинет за образовни профил ТРГОВАЦ

ОТВАРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ Крајем 2017. године школа је пројектом чији је аутор наставник Зорица Анђелић, аплицирала на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и почетком 2018. добила средства за опремање кабинета за образовни профил Трговац (трећи степен). Адаптација простора и набавка опреме према нормативима за уређење кабинета трајала је неколико месеци, …

Continue reading