Category: Кабинети

Школска библиотека

Ученици и наставници наше школе користе услуге Библиотеке позајмљујући лектиру, белетристику и стручну литературу, а будући да Библиотека има мини-читаоницу користe и енциклопедије, речнике и осталу секундарну литературу за писање матурских и семинарских радова, есеја и реферата. У овом контексту ученици се оспособљавају за самостално проналажење релевантних информација и уче како да од постојећих направе селекцију. …

Nastaviti čitanje

Кабинет за економску групу предмета

Кабинети за информатику

Кабинет куварства 1

Кабинет куварства 2

Кабинет услуживања

Кабинет за агенцијско и хотелијерско пословање

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Кабинет за банкарство и осигурање

Кабинет за образовни профил ТРГОВАЦ

ОТВАРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ Крајем 2017. године школа је пројектом чији је аутор наставник Зорица Анђелић, аплицирала на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и почетком 2018. добила средства за опремање кабинета за образовни профил Трговац (трећи степен). Адаптација простора и набавка опреме према нормативима за уређење кабинета трајала је неколико месеци, …

Nastaviti čitanje