Радионица тима за обезбеђивање квалитета и развој школе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе је у  четвртак, 13. 02. 2020. године, у оквиру активности за спровођење самовредновања и припрему новог Развојног плана школе, реализовао радионицу са наставницима. У радионици је учествовао 31 наставник и директор школе. Задаци  радионице су  анализа тренутне ситуације и текућих потреба, као и добијање предлога за подизање квалитета у области настава и учење.

У догледно време Тим ће реализовати радионице и са осталим актерима школског живота – ученицима и родитељима.  Циљ је да се постигне континуирана  комуникација, осећај припадности, укљученост  и задовољство  установом,   како би се заједничким радом остварио успех и развој школе.

Оставите одговор

Your email address will not be published.