Povratak na ПРОФИЛИ

Финансијско-рачуноводствени техничар

У друштву широм света је опште прихваћена сентенца „Accounting is the language of business“ односно рачуноводство је језик пословања и бизниса. Као што је рачуноводство азбука пословања, тако је финансијско-рачуноводствени техничар камен темељац пословног света, профил будућности који у својим рукама држи  менаџмент компанија.

Овај образовни профил је лидер међу занимањима које нуди наш образовни систем. Намењен је оним ученицима који су заинтересовани да своју каријеру или даље образовање усмере ка менаџменту и финансијама. Ученици током школовања које траје четири године стичу квалитетна знања и применљиве вештине  из области финансијско–рачуноводствених послова.

Од финансијских преко административних послова, током школовања ученици  су усмерени ка канцеларијском простору и раду на рачунарима. У оквиру предмета Финансијско рачуноводствене обуке који важи за најинтересантнији међу ученицима, примењују се  стечена знања током школовања из свих предмета. Ученици преко оснивања својих виртуелних предузећа и њиховог пословања у систему ВП Србије, оспособљавају се за обављање послова платног промета, припрему и књижење документације, израду финансијских извештаја, једном речју ученици пролазе кроз свеобухватан циклус пословања једне компаније.

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Наставни план и програм – финансијско-рачуноводствени техничар

Просветни гласник 2/2022.