Povratak na ПРОФИЛИ

Економски техничар

Профил економски техничар је са дугом традицијом у нашој школи. Овај профил је 2018. године измењен и допуњен  савременим наставним садржајима. Модеран наставни план и програм  економског  техничара  пружа могућност да ученици са дипломом буду оспособљени за примену  теоријских знања у пракси, информатичку писменост  и коришћење страног језика.

Економски техничар је намењен онима који желе успешну каријеру. Нуди могућност запослења у интернационалним компанијама, банкама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима и многим другим организацијама у области финансија. Ученици током школовања у Економско-трговинској школи развијају савесност,  одговорност у обављању послова, спремност за тимски рад и добре комуникацијске способности.

Од другог разреда у оквиру овог образовног профила, ученици оснивају своја виртуелна  привредна друштва и кроз симулацију рада у виртуелном предузећу добијају могућност да  по завршетку  школовања буду потпуно спремни за пословне изазове који их очекују у привреди. Настава се обавља у специјализованим кабинетима уз активну употребу рачунара. Профил  је намењен онима који желе да развију предузетнички дух и покрену сопствени бизнис. Блок настава се обавља у најатрактивнијим компанијама.

Кроз разне општеобразовне предмете ученици стичу и проширују постојећа општа знања и културу која ће им користити у пословној комуникацији. Осим могућности запослења након завршеног четворогодишњег образовања, овај образовни профил нуди и одлично предзнање за наставак школовања и упис основних и струковних студија на разним факутетима.

Наставни план и програм – економски техничар

Просветни гласник 9/19.

Подела одељења на групе и изборни предмети