Povratak na ПРОФИЛИ

Комерцијалиста

Живимо у време константних промена у коме маркетинг ‘продаје’ производ уз умешност и вештине комерцијалисте. Ово занимање тражено на тржишту од стране утицајних спољнотрговинских компанија уједно  је и најатрактивнији образовни профил којим наша школа располаже.

Образовање траје четири године и за то време ученици  пролазе кроз пословање свих сектора велетрговинских компанија. По завршетку школовања ученици стичу вештине  које им омогућавају тржишно брендирање и могућност  бирања послодавца. За оне који желе да наставе школовање на факултетима и вишим школама, наставни план и програм је тако конципиран да омогућује адекватну  базу знања.

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Наставни план и програм – комерцијалиста

Просветни гласник 15/15 (11/16 Рачунарство и информатика)

Наставни план и програм - комерцијалиста

Подела одељења на групе, изборни предмети

Подела на групе - Комерцијалиста

Најважнији стручни предмети

Битни стручни предмети код комерцијалиста

Практична настава

Наши ученици на практичној настави у компанији ЦРХ у Поповцу