ПРОФИЛИ

Финансијски администраор

Овај образовни профил је лидер међу занимањима које нуди наш образовни систем. Намењен је оним ученицима који су заинтересовани да своју каријеру или даље образовање усмере ка менаџменту и финансијама. Ученици током школовања које траје четири године стичу квалитетна знања и применљиве вештине  из области финансијског – рачуноводствених послова. Опширније…

Економски техничар

У фази израде… Просветни гласник број 9, јул 2019.

Службеник у банкарству и осигурању

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивање  запошљавања створило је потребу за  креирањем оваквог образованог профила где ће ученици имати могућности да примене теоријска знања и да користе информациону  технологију у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду. Опширније…

Комерцијалиста

Образовање траје четири године и за то време ученици  пролазе кроз пословање свих сектора велетрговинских компанија. По завршетку школовања ученици стичу вештине  које им омогућавају тржишно брендирање и могућност  бирања послодавца. За оне који желе да наставе школовање на факултетима и вишим школама, наставни план и програм је тако конципиран да омогућује адекватну  базу знања. Опширније…

Трговац

Нови профил наше школе, у трајању од три године. Велике су могућности запошљавања јер на тржишту рада нема трговаца са дипломом. Опширније…

Туристичко хотелијерски техничар

Образовни профил је веома атрактиван због експанзије туризма као привредне гране код нас и у свету. Стручне компетенције: израда туристичких услуга; продаја туристичких услуга; праћење реализације туристичких услуга; обављање рецепцијских послова у хотелу; организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције; комуникација и организација рада у хотелу и агенцији. Опширније…

Кувар/Конобар

Опширније…

Економски техничар

Профил економски техничар је са дугом традицијом у нашој школи. Овај профил је 2018. године измењен и допуњен  савременим наставним садржајима. Модеран наставни план и програм  економског  техничара  пружа могућност да ученици са дипломом буду оспособљени за примену  теоријских знања у пракси, информатичку писменост  и коришћење страног језика. Економски техничар је намењен онима који желе …

Финансијски администратор

У друштву широм света је опште прихваћена сентенца „Accounting is the language of business“ односно рачуноводство је језик пословања и бизниса. Као што је рачуноводство азбука пословања, тако је финансијски администратор камен темељац пословног света, профил будућности који у својим рукама држи  менаџмент компанија. Овај образовни профил је лидер међу занимањима које нуди наш образовни …

Комерцијалиста

Живимо у време константних промена у коме маркетинг ‘продаје’ производ уз умешност и вештине комерцијалисте. Ово занимање тражено на тржишту од стране утицајних спољнотрговинских компанија уједно  је и најатрактивнији образовни профил којим наша школа располаже. Образовање траје четири године и за то време ученици  пролазе кроз пословање свих сектора велетрговинских компанија. По завршетку школовања ученици …

Службеник у банкарству и осигурању

Службеник у банкарству и осигурању је образовни профил чијим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузимање ризика различитих …

Туристичко хотелијерски техничар

Туристичко-хотелијерски техничар ,  четврти степен стручне спреме посебно је занимљив образовни профил предвиђен за све туристички орјентисане ученике који воле да путују, али и да уче о историји разних народа. Познавање страних језика јесте предност овог образовног профила, јер омогућава широк спектар за рад и запошљење , како у земљи тако и у иностранству. Да ли сте одувек …

Кувар/Конобар

Наставни план и програм – Кувар/Конобар Традиција школовања ученика образовних профила кувар – конобар дуга је чак 30 . година. Поносно можемо да се похвалимо ученицима који су се запослили у ексклузивним угоститељским објетима широм света као и код нас. Kоји су то ученици и где то показују своја знања која су стекла код нас …

Трговац/Посластичар

Наставни план и програм, Трговац и Посластичар Трговац Нови профил наше школе, у трајању од три године. Велике су могућности запошљавања јер на тржишту рада нема трговаца са дипломом. Ванредно се може завршити и четврти степен. Три дана се одвија настава у школи а два дана Практична настава у малопродајним објектима у нашем граду и …

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ОД 20.02.2023. ДО 24.02.2023. ОД 10 ДО 14 ЧАСОВА. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ОД 01.03.2023. ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 035/570-877 КОНСУЛТАЦИЈЕ ОД 06.02.2023. ЖИРО – РАЧУН ШКОЛЕ : 840–1161666–49 ЦЕНОВНИК :