(НЕ)СКРИВЕНИ ТАЛЕНАТ УЧЕНИКА

Часови српског језика и књижевности веома су захвални за откривање талената код ученика. На овим часовима, као и на ваннаставним активностима, ученици приступају књижевности, и уопште уметности, доживљајно, а самим тим и стваралачки. Осим што кроз анализу књижевних дела формирају и износе своје критичке ставове и размишљања, доживљавање их преноси у свет књижевности (уметности), његову атмосферу, догађања, свест ликова…

ТАЛЕНАТ УЧЕНИКА

Ученици замишљају ликове и развијају догађаје, истовремено утискујући у дела своја расположења, емоције и мисли. На тај начин га осмишљавају, и тако му стварају нове контуре. У раду са ученицима често посматрам њихове афинитете, склоности, интересовања, покушавајући да откријем ту даровитист коју „крију“, а о којој врло стидљиво говоре.

ТАЛЕНАТ УЧЕНИКА 2

Тако сам, осим ученика који лепо пишу, открила и ученике који лепо сликају. Треба препознати ту њихову посебност, помоћи им да је и сами открију и омогућити да своје таленте искажу слободно и креативно. Тиме оплемењују околину и нас саме, чинећи свет лепшим и бољим местом.

Професор српског језика и књижевности,

Ирена Соколовић

ТАЛЕНАТ УЧЕНИКА 3
ТАЛЕНАТ УЧЕНИКА 4

Оставите одговор

Your email address will not be published.