О ШКОЛИ

Економско-трговинска школа
Драгољуба Јовановића 2
35250 Параћин
е-пошта: ekonomskaparacin@gmail.com
сајт: www.ekonomskaparacin.edu.rs

Контакт:

  • 035/563-170 директор школе, Славољуб Симић
  • 035/570-877 секретар школе, Маријана Шувалија
  • 035/573-238 шеф рачуноводства, Милош Биорац

Профил школе

Економско-трговинска школа у Параћину има традицију дугу преко шездесет година.

… У даљем раду школа ће, као и досад, тежити унапређивању образовно-васпитног процеса, подизању материјалне основе и праћењу најновијих стручних, педагошких, психолошких, дидактичких и методичких знања и достигнућа. Такође, продубљиваће везе и сарадњу са привредом и локалном заједницом у чијем окружењу ради.

Детаљније на линковима:

ETš mapa

Мисија. Постојимо од 1955. године са циљем да квалитетно, стручно и на савремен начин образујемо генерације младих. Континуирано одржавамо и унапређујемо квалитет образовно-васпитног рада у складу са савременим педагошким, психолошким, дидактичким и стручним знањима. Код својих ученика развијамо и унапређујемо: кључна  теоријска, практична и функционална знања и вештине; опште, међупредметне и стручне компетенције; пружамо темељ за целоживотно учење и адекватну припрему за тржиште рада или даље образовање.

Визија.  Јесмо и остаћемо школа за коју се ученици радо опредељују јер им омогућавамо да стичу знања и вештине неопходне за живот и рад у 21. веку. Желимо ученика у средишту наставног процеса који активно учи, решава проблеме, истражује и процењује информације до којих долази уз коришћење свих расположивих извора. У нашем моделу наставе и учења је и компетентан наставник: он се остварује као креатор и водитељ процеса учења, као помагач и водич ученика.