Кабинет за образовни профил ТРГОВАЦ

ОТВАРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ

Крајем 2017. године школа је пројектом чији је аутор наставник Зорица Анђелић, аплицирала на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и почетком 2018. добила средства за опремање кабинета за образовни профил Трговац (трећи степен). Адаптација простора и набавка опреме према нормативима за уређење кабинета трајала је неколико месеци, те је у априлу 2018. уприличено свечано отварање кабинета.

Кабинет за трговце 3

За сваку школу је овакав подухват велики корак напред, јер се остварују стандарди образовања, и стварају услови за рад ученика и наставника који подижу квалитет наставе, што је наш основни циљ.

ОТВАРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ

Кабинет је уређен као малопродајни објекат, има све карактеристичне елемента намештаја, уређаје за мерење, фискалну касу, све за паковање робе. Део кабинета има најсавременији учионички намештај. У кабинету се реализују часови вежби за предмете: Техника продаје и услуге купцима, Пословна комуникација, Предузетништво, Набавка и физичка дистрибуција. Такође, у кабинету се може реализовати по потреби и Практична настава, за ученике са посебним потребама.

Кабинет је уређен као малопродајни објекат.

Отварању кабинета присуствовали су ученици и наставници наше школе, и нама веома важни партнери, фирме у којима ученици обављају Практичну наставу: Валога, Златни делишес, Милојевић д.о.о., Миленковићи д.о.о., Икарус, Maxi – Delhaize, DM, Lili, Sport one… и фирме које су помогле да кабинет добије коначни изглед: Параћинка, Чоколенд, Магнум, Српска фабрика стакла, Фреш.

Аутор: Зорица Анђелић

Оставите одговор

Your email address will not be published.