Инклузија у нашој школи

Економско – трговинска школа образује и ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.  Већ од прве године примене инклузивног концепта  (2010.г.) образовање у нашој школи  започела су два ученика  са инвалидитетом. Сада су они успешни студенти, један је  и спортиста.

Школске 2019/20.  у школи се образују два ученика по ИОП 2,  пет ученика по ИОП 1 и пет ученика са мерама индивидуализације.

Инклузија у школи

Инклузијом школа иде  у сусрет ученику прилагођавајући се тако да му пружи одговарајућу и неопходну образовну подршку. Тиме се ствара шанса  да ученици напредују и да се развијају у складу са својим могућностима у окружењу вршњака.

Развијањем инклузивности школе доприносимо  смањивању свих притисака који воде искључивању или стоје на путу потпуног учешћа ученика у раду и животу школе. Такође, успостављамо и  критеријуме за идентификовање даровитих ученика и рад са њима. ( На жалост, још увек нисмо обрзовали ученике по ИОП 3 ).

Подршка подразумева све активности које повећавају капацитет школе да одговори на различитости које постоје међу ученицима. Пружање подршке појединцима је само део напора да се повећа учешће свих ученика. Циљ нам је да наше свакодневно деловање води ка стварању и развоју сигурне подстицајне средине у којој се свака личност уважава и има могућности да достигне свој максимум.

На овом путу још увек има доста препрека, али упорним развојем инклузивне праксе, могу се успоставити инклузивне вредности. Марко Стојков је ученик завршног разреда у образовном профилу трговац. Ово је прича у њему.

Оставите одговор

Your email address will not be published.