За ученике, родитеље и наставнике

Планови рада и извештаји тимова

Планове рада и извештаје руководиоци тимова предају до 10.09.2019. Обрасци се могу преузети са линкова доле.

Глобални и оперативни планови наставника

Овом приликом молимо вас да се, приликом израде и слања глобалних и оперативних планова, придржавате следећих упутстава:

  1. За сваки предмет отворити фолдер – у наслову написати назив предмета и одељење
  2. Уколико више наставника предаје један предмет, сваки наставник за себе шаље планове
  3. Наставници који реализују наставу у блоку / професионалну праксу предају одговарајући план за наставу у блоку / професионалну праксу
  4. За предмете са образовним стандардима, користите обрасце 1, 6 и 7
  5. Наставници који реализују планове за предмете са стандардима нису у обавези да стандарде пишу у оперативним плановима ( у обрасцу  на првој страни постоји рубрика образовни стандарди за оне наставнике којима је лакше да пишу стандарде )  – избрисати колону уколико не желите да пишете стандарде
  6. Текст у плановима треба да буде куцан ћириличном тастатуром, осим за стране језике
  7. Детаљно проверите планове, јер ћете моћи током године  да садржај наставних јединица копирате у Електронски дневник

Потребни обрасци су на линковима доле:

Појачан васпитни рад са ученицима – обрсци

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе 2020/21. Активности, упитници, истраживања 2019/20. На овој страници ћемо постављати важна обавештења о свим активностима за време ванредног стања, а која се односе на тему настава на даљину. Наш циљ је да „дођемо“ до сваког ученика. Шта нам је овакав начин рада …