Дан розих мајица

Поводом 24. фебруара 2021. године и обележавања Међународног дана  борбе против вршњачког насиља,  под називом „Дан розих мајица“, у оквиру превентивних активности  Ученички парламент је у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања спровео прву од низа предвиђених активности за ту недељу. Да би указао  на значај толеранције, емпатије, ненасилног решавања конфликата, ненасилне  и конструктивне комуникације, Ученички парламент израдио је неколико паноа.

Осим ових, Парламент се позабавио  питањем коме се обратити у случају када до насиља ипак дође тј. обрађена  су питања унутрашње и спољашње заштитне мреже.

Изложба ових паноа налази се у холу школе на видном месту те ће сви ученици наше школе бити у прилици да се боље упознају и стекну неопходно знање о превентивним мерама  и изградњи њихове емоционалне стабилности.

Од осталих  активности  предвиђена је и реализована прва активност у виду упознавања наставника са  Правилником о протоколу поступања као одговор на насиље, злостављање и занемаривање.

Школски психолог и координатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације је са одељењским старешинама координирала рад са  ученицима nа још две радионице. Прва радионица се односила на заштиту од дигитлног насиља, које је нажалост све чешће, а друга на јачање самопоуздања и развијању позитивних страна личности. Циљ ових активности био је да ученици препознају насиље, разумеју и прихвате личну одговорност  за успешну превенцију насиља и развију културу ненасиља у школи, породици и на улици.

Стручни сарадник психолог, Сузана Аранђеловић

Оставите одговор

Your email address will not be published.