Povratak na ПРОФИЛИ

Финансијски администратор

У друштву широм света је опште прихваћена сентенца „Accounting is the language of business“ односно рачуноводство је језик пословања и бизниса. Као што је рачуноводство азбука пословања, тако је финансијски администратор камен темељац пословног света, профил будућности који у својим рукама држи  менаџмент компанија.

Овај образовни профил је лидер међу занимањима које нуди наш образовни систем. Намењен је оним ученицима који су заинтересовани да своју каријеру или даље образовање усмере ка менаџменту и финансијама. Ученици током школовања које траје четири године стичу квалитетна знања и применљиве вештине  из области финансијског – рачуноводствених послова.

Од финансијских преко административних послова, током школовања ученици  су усмерени ка канцеларијском простору и раду на рачунарима. У оквиру предмета Финансијско рачуноводствене обуке који важи за најинтересантнији међу ученицима, примењују се  стечена знања током школовања из свих предмета. Ученици преко оснивања својих виртуелних предузећа и њиховог пословања у систему ВП Србије, оспособљавају се за обављање послова платног промета, припрему и књижење документације, израду финансијских извештаја, једном речју ученици пролазе кроз свеобухватан циклус пословања једне компаније.

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Наставни план и програм – финансијски администратор

Просветни гласник 10/12 (11/16 Рачунарство и информатика)

Подела одељења на гупе – ФА

Podela odeljenja na grupe Finansijski administrator

Изборни предмети – ФА

Izborni predmeti Finansijski administrator

Рачуноводство кроз профил финансијски администратор

Računovodstvo Finansijski administrator
Finansijsko-računovodstvena obuka Finansijski administrator