Povratak na ПРОФИЛИ

Финансијски администратор

Кабинет за финансијско рачуноводствену обуку

Наставни план и програм – финансијски администратор

Просветни гласник 10/12 (11/16 Рачунарство и информатика)

Подела одељења на гупе – ФА

Podela odeljenja na grupe Finansijski administrator

Изборни предмети – ФА

Izborni predmeti Finansijski administrator

Рачуноводство кроз профил финансијски администратор

Računovodstvo Finansijski administrator
Finansijsko-računovodstvena obuka Finansijski administrator