Povratak na ПРОФИЛИ

Туристичко хотелијерски техничар

Просветни гласник 10/20 је унео измене код стручних предмета профила туристичко-хотелијерски техничар.

Подела одељења на групе - Туристичко хотелијерски техничар

Изборни предмети ТХТ

Изборни предмети - Туристичко хотелијерски техничар

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање ТХТ