Return to ПРОФИЛИ

Туристичко хотелијерски техничар

Туристичко-хотелијерски техничар ,  четврти степен стручне спреме посебно је занимљив образовни профил предвиђен за све туристички орјентисане ученике који воле да путују, али и да уче о историји разних народа. Познавање страних језика јесте предност овог образовног профила, јер омогућава широк спектар за рад и запошљење , како у земљи тако и у иностранству.

Да ли сте одувек маштали о путовањима која обухватају цео свет? Да ли желите да се бавите пословима везаним за иностранство и да то буде једно од могућих занимања, којима ћете се бавити током Вашег живота? Онда је ово прави смер за Вас.

Туристичко-хотелијерски техничар представља занимање, које од Вас тражи да у потпуности будете посвећени ономе што радите, као и да унесете пуно љубави и знатижеље у овај позив. Туристичко-хотелијерски техничар обезбеђује правовремено добијање виза, прави прорачуне цена туристичких услуга, и обезбеђује сву потребну документацију која је неопходна за савршено путовање. Он мора поседовати савршену вештину говора, јер његов посао захтева одличан однос између клијената и понуђача угоститељских објеката, а све у циљу пружања квалитетних и правовремених услуга, као и познавање хотелског менаџмента , тј. рад на свим позицијама у хотелу. Туристичко-хотелијерски техничар може радити и у туристичким организацијама као сегментним носиоцем развоја туризма у одређеном подручју.

Да бисте овладали овим вештинама, можете бити уверени у то да ће Економско-трговинска школа у Параћину, у којој желите да завршите своје четворогодишње школовање, бити у могућности да Вас оспособи као квалитетног и способног радника. Упућени у посебан облик професионалних квалификација сваког будућег квалитетног радника обезбедили смо за Вас стручно оспособљене професоре, који свој позив схватају озбиљно и који желе да Вам покажу како најбоље да оствaрите своје пословне планове. У сваком моменту су на Вам располагању наставници стручне групе предмета, како би Вам пренели своје знање и искуство на адекватан начин.

Добро дошли у нови и узбудљиви свет , ми Вас чекамо …

Кабинет за агенцијско и хотелијерско пословање

Наставни план и програм – туристичко хотелијерски техничар

Просветни гласник 6/18 односи се на профил туристичко хотелијерски техничар (ТХТ), 8/14 на профил туристички техничар (ТТ).

Наставни план и програм - туристичко хотелијерски техничар

По завршетку школовања у овом образовном профилу  добићете:

Стручне компетенције: израда туристичких услуга; продаја туристичких услуга; праћење реализације туристичких услуга; обављање рецепцијских послова у хотелу; организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције; комуникација и организација рада у хотелу и агенцији

Вештине: израда, продаја и праћење реализације туристичких услуга у агенцији; обављање рецепцијских послова у хотелу; комуникација са домаћим и страним гостима; организација рада у хотелу и агенцији

Способности: савесно, одговорно,  уредно и прецизно обављање поверених послова; ефикасно планирање и организовање времена; толерантност, љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према сарадницима и клијентима; тимски рад; прилагодљивост  на промене у  раду  и решавање проблема у раду.

Туристичко хотелијерски техничар – Подела одељења на групе

Подела одељења на групе - Туристичко хотелијерски техничар

Изборни предмети ТХТ

Изборни предмети - Туристичко хотелијерски техничар

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање ТХТ