Return to ПРОФИЛИ

Трговац

Нови профил наше школе, у трајању од три године. Велике су могућности запошљавања јер на тржишту рада нема трговаца са дипломом. Ванредно се може завршити и четврти степен.

Три дана се одвија настава у школи а два дана Практична настава у малопродајним објектима у нашем граду и у Ћуприји.

Партнери су нам: Маxi – Delhaize, DM, дрогерија Лили, Валога, Златни делишес, Милојевић доо, Sport one, Икарус, Миленковићи доо, Технокомерц…

Наставни план и програм – Трговац

Трговац наставни план и програм

Подела одељења на групе, изборни предмети

Трговац - Подела одељења на групе, изборни предмети

Техника продаје и услуге купцима

Техника продаје и услуге купцима

Практична настава

Практична настава Трговац

Наши ученици на практичној настави…